Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Jul 2024
Aceasta informare este efectuata de S.C. ECU-NATUR SRL., cu sediul in com. Lapusnicel, sat Parvova, nr. 17, Jud. Caras-Severin, C.U.I. RO22782161, Nr. Reg. Com. J-11/1038/20.11.2007, reprezentata de d-l Tunea Daniel, ce intentioneaza sa solicite de la ABA Banat, aviz de gospodarire a apelor pentru desfasurarea activitatilor specific in cadrul investitiei: "Expoatare agregatelor minerale (pietris, nisip) perimetrul IABLANITA, comuna Iablanita, judetul Caras - Severin, cu folosirea luciului de apa rezultat ca lac de agreement. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa sediul social mentionat mai sus.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Jul 2024
ANUNT PUBLIC
Privind decizia etapei de incadrare

SC SOLAR SUNLIGHTS TWO SRL, titular al proiectului "Scoatere din circuitul agricol, construire parc fotovoltaic, racordare SEN si imprejmuire", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras- Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluare asupra mediului, pentru proiectul "Scoatere din circuitul agricol, construire parc fotovoltaic, racordare SEN si imprejmuire",, propus a fi amplasat in extravilan com. Forotic, jud. Caras-Severin, CAD 31345, CAD 31317, CAD 31161.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni - joi, intre orele 900-1500, si vineri, intre orele 900-1300, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Jul 2024
ANUNT PUBLIC.


S.C. SALUBRITATE SA cu sediul in Localitatea Deva, Str. Calea Zarandului, Nr. 59 A, judetul Hunedoara, tel: 0741413931, inregistrata la O.R.C. cu C.U.I. nr. RO10789824, numar de ordine in registrul comertului: J20/534/1998 anunta publicul interesat asupra intentiei obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru din Localitatea Ineu, Str. Calea Aradului, nr.6 1A, judetul Arad, pentru activitatea:

Cod CAEN 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase

Observatiile publicului formulate in scris/informatiile privind potentialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mures, FN, tel: 0257280331; 0257280996 in timp de zece zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Jul 2024
ANUNT PUBLIC.
Titularii planului Composesoratului Arada si persoana fizica Lazar Nicolae, cu sediul in Horea, str. Valea Arazii, nr.2, comuna Horea, jud. Alba, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii si finalizarii raportului de mediu si a studiului de evaluare adecvata pentru planul "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Arada si domnului Lazar Nicolae, jud. Alba, UP I Arada, amplasat pe raza comenelor Horea si Albac din jud. Alba, respectiv pe teritoriul administrativ al comunei Maguri Racatau din jud. Cluj
Raportul de mediu si studiul de evaluare adecvata elaborate sunt disponibile publicului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din localitatea Alba Iulia, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din Horea, str. Valea Arazii, nr.2, comuna Horea, jud. Alba, in zilele de luni-joi intre orele 9:00-14.30 si vineri intre orele 9:00-13.00.
Dezbaterea publica va avea loc la sediul Primariei Horea din Horea, str. Valea Arazii, nr.2, comuna Horea, jud. Alba in data de 29.08.2024 incepand cu ora 16:00. Informatiile potentialului impact asupra mediului ale planului propus, pot fi obtinute la sediul A.P.M Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor,nr.7B, in zilele de luni-joi intre orele 09:00- 14:30 si vineri intre orele 09:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc in scris cu datele de identificare ale reclamantului in zilele de luni-joi intre orele 09:00- 14:30 si vineri intre orele 09:00- 13:00 la sediul A.P.M Alba in termen de 48 de zile de la data 12.07.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Jul 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC ELECTRON SOLAR DELTA SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Capacitate nou instalata de stocare a energiei electrice in baterii de 10 MWh si 5 MVA, constructii conexe si echipamente tehnologice, platforme, invertoare, generatoare electrice, sistem de supraveghere video, containere, substatii de transformare, stalpi de electricitate, stalpi de comunicatii, sistem paratrasnet, sistem de cabluri, drumuri de acces, imprejmuiri", propus a fi amplasat in loc. Adamus, str. Salcamilor, nr. 52, jud. Mures. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures, din Targu Mures, strada Podeni nr. 10 in zilele de: luni, intre orele 9:00-15:00 si marti - vineri intre orele 9:00-12:00 si la sediul SC ELECTRON SOLAR DELTA SRL, loc. Sfantu Gheorghe, str. Panorama Lumii nr. 9 , jud. Covasna in zilele de luni, intre orele 9:00-15:00 si marti - vineri intre orele 9:00-12:00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mures, Targu-Mures, strada Podeni nr. 10 in zilele de: luni, intre orele 9:00-15:00 si marti - vineri intre orele 9:00-12:00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Jul 2024
SC ITP TRUCK AVRAM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire statie ITP, spalatorie auto, cladire de birouri si sediu de firma in regim parter", propus a fi amplasat in orasul Pecica, identificat prin CF 322331. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad si la sediul titularului din mun. Arad, str. Aron Pumnul, nr. 74, jud. Arad, in zilel de luni - vineri, intre orele 09.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Jul 2024
Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului Primaria Cristian prin Electroprecizia A.G. pentru D.E.E.R Sucursala Brasov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reglementare RED str. Nisipului, Neagoe Basarab, Vlad Tepes, A. I. Cuza, Mircea cel Batran si Fratii Buzesti, comuna Cristian, jud. Brasov, propus a fi amplasat in Comuna Cristian. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BRASOV, Str. Politehnicii, Nr. 3, Brasov, Jud. Brasov si la sediul Electroprecizia AG SRL ,Brasov Mun.Sacele, str.Calea Bucuresti nr.6, in zilele de L-V intre orele 8 - 14 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BRASOV, Str. Politehnicii, Nr. 3, Brasov, Jud. Brasov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Jul 2024
MUNICIPIUL DEVA, titular al planului: "Regenerare urbana a Zonei Micro 15", Deva, Zona cartierului Micro 15, judetul Hunedoara, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul A.P.M. Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25."

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Jul 2024
PRIMARIA MOGOSOAIA, titular al ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE +PUZ - "PENTRU REGLEMENTARE FUNCTIONALA A ZONEI, TRAMA STRADALA SI UTILITATI PENTRU ZONA LIVADA AFERENTA COMUNEI MOGOSOAIA, JUDETUL IFLOV ",in Judet Ilfov, com.Mogosoaia, Tarla 38; 39, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jul 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solictarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare", propus a se realiza in judetul Giurgiu, com. Ogrezeni, T91, P1179, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autortatii competente pentru protectia mediului din mun. Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, jud. Giurgiu si la BABOIA SOLAR PLANT SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Siriului, nr.22-26. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Giurgiu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jul 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solictarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare", propus a se realiza in judetul Giurgiu, com. Ogrezeni, Tarla 48, Parcela nr.6, NC 31093, CF 31093 si NC 34000, CF 34000. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri de la 9,00-12,00, si la BABOIA SOLAR PLANT SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Siriului, nr.22-26. Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jul 2024
COMUNA DEZNA, titular al planului "AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA APARTINAND COMUNEI DEZNA, JUDETUL ARAD, UP VII DEZNA" amplasat pe raza judetului Arad, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jul 2024
COMPOSESORATUL URBARIAL "CETATEA" DEZNA si COMPOSESORATUL URBARIAL "MAGURA" LAZ, titulari ai planului "AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMPOSESORATULUI URBARIAL "CETATEA" DEZNA SI COMPOSESORATULUI URBARIAL "MAGURA" LAZ, JUDETUL ARAD, UP XII DEZNA-LAZ" amplasat pe raza judetului Arad, UAT Dezna, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jul 2024
COMPOSESORATUL URBARIAL "DUMBRAVA" BUHANI, COMPOSESORATUL URBARIAL "PLESA" PAULIAN si COMPOSESORATUL URBARIAL MINEAD, titulari ai planului "AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMPOSESORATULUI URBARIAL "DUMBRAVA" BUHANI, COMPOSESORATULUI URBARIAL "PLESA" PAULIAN SI COMPOSESORATULUI URBARIAL MINEAD, JUDETUL ARAD, UP XIII BUHANI-PAULIAN-MINEAD" amplasat pe raza judetului Arad, UAT Dezna, Buteni si Ignesti, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jul 2024
INFORMARE


Aceasta informare este efectuata de: S.C AUSTRO-HAUS S.R.L., cu sediul in: sat Calinesti nr. 327 , comuna Darmanesti, , jud. Suceava, ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava, AVIZULUI MODIFICATOR DE GOSPODARIRE A APELOR pentru proiectul "CONSTRUIRE ADAPOST ANIMALE", in localitatea Calinesti, comuna Darmanesti, judetul Suceava.
Aceasta investitie este noua.
Aceasta solicitare de AVIZ MODIFICATOR este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului Modificator de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de Aviz Modificator la adresa mentionata.
Toate persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sat Calinesti nr. 327, comuna Darmanesti, judetul Suceava, dupa data de 11.07.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jul 2024
Vlad Cristian, titular al proiectului "Spalatorie auto self service", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*, pentru proiectul "Spalatorie auto self service", propus a fi amplasat in tarla 27, parcela 651/1, lot1, lot 1/2, lot2, comuna Dobroiesti, Jud. Ilfov, nr. cad 56747 (adresa amplasamentului). NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jul 2024
Anunt public.

ALDEA VLAD-ANDREI, cu domiciliul in municipiul Timisoara, Str.Bacalbasa, Nr.79, jud.Timis, anunt elaborarea primei versiuni a planului/programului: Elaborare PUZ - "AMENAJARE AERODROM INREGISTRAT" in com. Sanmihaiu Roman, loc. Sanmihaiu German, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa proiectantului, SC ARHIGEST SRL, municipiul Timisoara, str. Anton Pann, nr. 1, Ap.5, jud. Timis, zilnic intre orele 08.00-16.00.
Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, mun. Timisoara, Jud. Timis in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jul 2024
Consiliul judetean Ilfov, titular al proiectului "Reabilitare si modernizare DJ 101J intre DJ 101 J si Manastirea Sf. Nicolae", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Reabilitare si modernizare DJ 101 J intre DJ 101 si Manastirea Sf. Nicolae", reprezentat de DJ 101 J, amplasat intre DJ 101 si Manastirea Sf. Nicolae, drum ce se desfasoare in comuna Gradistea si comuna Nuci . Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Vineri, intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anmp.ro. Comentariile/observatiile din partea publicului la proiectul deciziei etapei de incadrare, se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jul 2024
Anunt public pentru solicitarea autorizatiei de mediu (se va prezenta in ziua depunerii solicitarii) SC PETER A. FRANCISC II Cu sediul ARTUR VAITOIANU NR 8, ZALAU, JUD SALAJ Anunta solicitarea autorizatiei de mediu , pentru obiectivul/activitatea REPARAREA MASINILOR, CAEN 3312 amplasament AGHIRES NR 2 , COM. MESESENII DE JOS, JUD. SALAJ Informatiile privind impactul activitatii asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Salaj, str Parcului,nr.2, luni- joi intre orele 8.30-16.00, vineri intre orele 8.30-13.00. Observatiile publicului se primesc la sediul APM Salaj, pe toata durata procedurii de autorizare.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jul 2024
SC AVICOLA LUMINA S.A, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Autorizatiei integrate de mediu pentru instalatia "Ferma de tineret la voliere » amplasata judetul Constanta, comuna Lumina, extravilan, parcela A 902/6. Activitatea se incadreaza - Anexa 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale pct. 6.6 Cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor, cu capacitati de peste: a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte. Informatiile privind solicitarea de actualizare, respectiv Formularul de solicitare si Raportul de amplasament, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Constanta, strada Unirii nr. 23, municipiul Constanta, judetul Constanta, zilnic de luni pana vineri, intre orele 9.00 -13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Libertatea

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
13 Jul 2024
#boycotAustria