Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2024
STANCESCU ANDREI, STANCESCU MARIA-MAGDALENA, proprietari ai terenului situat in Oras Magurele, jud. Ilfov, T 175/8, P 629/14, nr. cad. 57360, cu suprafata de 17200mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia P.U.Z. locuinte individuale, anexe si utilitati. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 31.05.2024. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/2125693), in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2024
ANUNT PUBLIC.

Composesoratul Gurahont, titular al "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Gurahont, jud. Arad, organizat in U.P. I Poieni" situat pe raza judetului Arad, comuna Gurahont, anunta publicul interest asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii raportului de mediu
Consultarea proiectului de plan si a raportului de mediu se poate realiza la sediul Composesoratului Gurahont, din comuna Gurahont, str. Avram Iancu, nr.29, jud. Arad, zilnic intre orele 09:00- 12:00. Comentariile si propunerile se vor transmite in scris la sediul consultantului SC Geographica Transilvania S.R.L din comuna Ighiu, loc. Sard, nr.199f, jud. Alba / la sediul din Alba Iulia, str. Traian, nr.29C si la sediul A.P.M Arad din Arad, Splaiul Muresului, fn, jud. Arad in termen de 48 de zile calendaristice de la aparitia anuntului.
Dezbaterea publica a raportului de mediu va avea loc in data de 29.07.2024. Prezentarea raportului de mediu se va fase incepand cu ora 13:00 la sediul Primariei Comunei Gurahont, jud. Arad.
Autoritatile invitate sa participle: Primaria Comunei Gurahont, Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Judetean Arad, Garda Forestiera, Agentia pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad, A.N Apele Romane- ABA Crisuri, Directia de Sanatate Publica Arad, Ocolul Silvic Gurahont. Dezbaterea este deschisa publicului interesat.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2024
INFORMARE PUBLICA: Subsemnatul ROTARIU DANIEL si ROTARIU IOAN, cu domiciliul in comuna Giroc sat Chisoda, va informam ca in datele de mai jos au fost eliberate urmatoarele AUTORIZATII DE CONSTRUIRE: 31.07.2023 autorizatia nr.154 -CF-NR.417878; 17.08.2023 autorizatia nr.166 -CF-NR.417883; 03.11.2023 autorizatia nr.209 -CF-NR.417888; 03.11.2023 autorizatia nr.210 -CF-NR.417892 "CONSTRUIRE CASA PARTER" emise de primaria Giroc.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2024
Crymar Dezvolt S.R.L. si Syntax International S.R.L., proprietari ai terenului situat in Oras Magurele, jud. Ilfov, Loc. Varteju, T 4, P 14/77, 14/79, 14/80, nr. cad. 69071 si T 4, P 14/76, nr. cad. 69022, cu suprafata de 10594,00mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUZ locuinte individuale. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 31.05.2024. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/2125693), in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2024
Comuna Halchiu prin O.S. Codrii Cetatilor R.A., cu sediul in jud. Brasov, Oras Codlea, str. Laterala, nr. 7C, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, finalizarea Raportului de mediu si a Studiului de evaluare adecvata pentru "Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietate Publica apartinand Comunei Halchiu, UP I Halchiu, judetul Brasov". Proiectul de plan mentionat, Raportul de mediu si Studiul de evaluare adecvata elaborate sunt disponibile publicului la sediul titularului, O.S. Codrii Cetatilor R.A., jud. Brasov, Oras Codlea, str. Laterala, nr. 7C si la sediul APM Brasov, mun. Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, de luni pana joi intre orele 8 - 16.30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc in scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic intre orele 8-16 la sediul titularului, O.S. Codrii Cetatilor R.A., jud. Brasov, Oras Codlea, str. Laterala, nr. 7C si la sediul APM Brasov, mun. Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, in termen de 45 zile calendaristice de la data 14.06.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2024
SC CON GENERAL SPEED SRL ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AUTORIZATIEI DE MEDIU PRIVIND ACTIVITATEA DE FABRICARE A PRODUSELOR DE BETOANE PENTRU CONSTRUCTII SI FABRICAREA BETONULUI CE SE DESFASOARA IN COM PLENITA STR A.I CUZA NR 5. INFORMATIILE PRIVIND POTENTIALUL IMPACT ASUPRA MEDIULUI POT FI CONSULTATE LA SEDIUL APM DOLJ STR PETRU RARES NR1 ZILNIC INTRE ORELE 9-14. OBSERVATIILE PUBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL APM DOLJ PANA LA DATA DE 27.06.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2024
S.C OVIDANMARC SRL , titular al PUZ -" CONSTRUIRE SHOWROOM,BIROURI P+2E, DEPOZITARE PARTER INALT" -in localitatea Otopeni , str. Calea Bucurestilor nr 3A , NC 115465; 117504, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ al C.J.Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 11.06.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului SC BIANCO GROUP SRL (titular proiect) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele 1. CONFORM CONTRACT CONCESIUNE NR 5621 DIN DATA 15.06.2022 CONSTRUCTII DE SERVICII SI AGREMENT (TEREN DE SPORT, PARCARE), 2. CONFORM CONFORM CONTRACT CONCESIUNE NR 5616 DIN DATA 24.04.2023 CONSTRUCTII DE SERVICII, ALIMENTATIE PUBLICA SI AGREMENT(SALA DE EVENIMENTE, BAR, RESTAURANT, TEREN DE SPORT, PISCINA) , propus a fi amplasat in 1Comuna Pischia, sat Murani, jud. Timis, cf nr 408972, si 2.Comuna Pischia, sa Murani, jud. Timis, nr. 385, cf nr. 408998. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM TIMIS, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, Timisoara, Jud. Timis si la sediul BIANCO GROUP SRL, Municipiul Timisoara, str. Al. Vaida Voievod, nr. 18, SAD3, Spatiul Comercial nr. 1, etaj P, jud. Timis(titular, adresa) , in zilele de luni-vineri intre orele 10-16.00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM TIMIS, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, Timisoara, Jud. Timis.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
S.C. EAST ELECTRIC SRL, cu sediul in str. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C. - O.R.C.T.B. cu C.U.I. 473645 nr.J40/3846/1991. informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatatile Cod CAEN 2562 - Operatiuni de mecanica generala si
Cod CAEN 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
Desfasurata in str. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti.
Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 ( Barajul
Lacul Morii - in spatele benzinariei LUKOIL ), intre orele 09:00-12:00, de Luni
pana Vineri.
Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in
termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
ARCIMAR CONCEPT SRL, PASCU GIGI, avand sediul in Bucuresti, sos. Pantelimon, nr. bl. 3, Sc. A, et. 6, ap. 21, titular al planului/programului Intocmire PUZ Ansamblu locuinte individuale, servicii complementare, anexe si utilitati, Oras Magurele, jud. Ilfov, Tarla 7, Parcela 20/44, 20/45, 20/46, 20/47, 20/48, 20/49, nr. cad. 70306, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00 - 11.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
ARCIMAR CONCEPT SRL, PASCU GIGI, avand sediul in Bucuresti, sos. Pantelimon, nr. bl. 3, Sc. A, et. 6, ap. 21, titular al planului/programului Intocmire PUZ Ansamblu locuinte individuale, servicii complementare, anexe si utilitati, Oras Magurele, jud. Ilfov, Tarla 7, Parcela 20/44, 20/45, 20/46, 20/47, 20/48, 20/49, nr. cad. 70306, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00 - 11.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
TANCU FLORIAN-CATALIN, TANCU ANA-MARIA, avand domiciliul in sos. Giurgiului nr. 239, com. Jilava, jud. Ilfov, titulari ai planului/programului Intocmire PUZ - Ansamblu locuinte colective, servicii complementare, anexe si utilitati, Oras Magurele, jud. Ilfov, Tarla 17, Parcela 57/100, 57/129, 57/101, nr. cad. 70294, si T17, Parcela 57/102, nr. cad. 1968, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00 - 11.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
TANCU FLORIAN-CATALIN, TANCU ANA-MARIA, avand domiciliul in sos. Giurgiului nr. 239, com. Jilava, jud. Ilfov, titulari ai planului/programului Intocmire PUZ - Ansamblu locuinte colective, servicii complementare, anexe si utilitati, Oras Magurele, jud. Ilfov, Tarla 17, Parcela 57/100, 57/129, 57/101, nr. cad. 70294, si T17, Parcela 57/102, nr. cad. 1968, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00 - 11.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
SC. BROTHERS ECO CLEAN S.R.L cu sediul in SOS. COLENTINA, NR. 76, SECTOR2, BUCURESTI, a depus documentatia tehnica in vedrerea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea de:spalarea si curatarea (uscata ) articolelor textile si a produselor din blana , cod CAEN 9601 pentru punctul de lucru din SAT DUDU ( COM. CHIAJNA), STR. TINERETULUI, NR. 87C - BIS. Informatii suplimentare se pot obtine la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV. Eventualele contestatii si sugestii legate de activitate se vor depune in scris sub semnatura si cu datele de indentificare la APM ILFOV.

ANUNT PUBLIC- TIMISI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
Regia Publica Locala Ocolul Silvic Stejarul R.A., titular al planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Racovita, judetul Timis, organizat in U.P. XV Comuna Racovita", amplasat pe teritoriul U.A.T. Racovita, judetul Timis, anunta publicul interesat urmatoarele: Decizia etapei de analiza a calitatii raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu. Urmatoarele documente pot fi consultate la sediul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Stejarul R.A. din Recas nr. 965, jud. Timis in zilele de luni pana vineri intre orele 08:00 - 16:00: -planul adoptat; -o declaratie privind modul in care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan, modul in care raportul de mediu a fost pregatit, modul in care opiniile exprimate de public si de alte autoritati au fost luate in considerare in luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, in comparatie cu alte alternative prezentate; -masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
HRC FISH INVEST SRL, titular al activitatii: Restaurante 5610/5530 , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Vadu , str. Pescarilor nr. 1A , judetul Constanta . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM CONSTANTA, Str. Unirii, Nr. 23, Constanta, Jud. Constanta, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM CONSTANTA, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
Anunt public
FIILESI DANIEL-THOMAS, cu domiciliul in localitatea Mosnita Noua, Str.Paris nr.8, jud.Timis, anunt elaborarea primei versiuni a planului/programului: PUZ "DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE MICI CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE" in com. Mosnita Noua, loc. Mosnita Veche, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa proiectantului, SC ARHIGEST SRL, municipiul Timisoara, str. Anton Pann, nr. 1, Ap.5, jud. Timis, zilnic intre orele 08.00-16.00.
Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, mun. Timisoara, Jud. Timis in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC - APM BUZAU Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
Aceasta informare este efectuata de RONI SERVICE SRL, in vederea dezbaterii publice referitor la obtinerea "P.U.Z. CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. RONI SERVICE S.R.L. SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII PRIN CONSTRUIREA A PATRU BUNGALOW-URI IN SCOP TURISTIC" SAT VADU OII, STR. NATURII NR.6, N.C.21995, COMUNA GURA TEGHII, JUDETUL BUZAU Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari pot contacta solicitantul la adresa: Str. Teodosie Rudeanu, nr.15A, Sector 1, Bucuresti sau la sediul Primariei Gura Teghii.

ANUNT PUBLIC - APM BUZAU Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
Aceasta informare este efectuata de RONI SERVICE SRL, in vederea dezbaterii publice referitor la obtinerea "P.U.Z. CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. RONI SERVICE S.R.L. SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII PRIN CONSTRUIREA A PATRU BUNGALOW-URI IN SCOP TURISTIC" SAT VADU OII, STR. NATURII NR.6, N.C.21995, COMUNA GURA TEGHII, JUDETUL BUZAU Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari pot contacta solicitantul la adresa: Str. Teodosie Rudeanu, nr.15A, Sector 1, Bucuresti sau la sediul Primariei Gura Teghii.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
ANUNT PUBLIC


LACTO PANAIT S.R.L., cu sediul social in comuna Crucea, sat Crucea, sos. Constantei, nr. 3, judetul Constanta, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatile: FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE SI A BRANZETURILOR - cod CAEN 1051, desfasurate in comuna Crucea, sat Crucea, sos. Constantei, nr. 3, judetul Constanta.


Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Libertatea

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
13 Jun 2024
#boycotAustria