Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

ANUNT PUBLIC- APM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Jun 2024
Subscrisii Baicu Giorgica, Baicu Beatrice-Alina si EVO ABB CONSTRUCT SRL, proprietari ai terenurilor amplasate in judetul llfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 4, Parcelele 15/2/10 si 15/2/11 cu Nr.cad. 56642 si Nr cad. 56156, teren in suprafata totala de 10.000mp din acte, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Arhitectului Sef, pentru documentatia PUZ "ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI ". Documentatia a fost depusa pentru consultare la Primaria Comunei Berceni la data de 05.06.2024. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC- APM COVASNA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Jun 2024
Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului SC TRIATHLON LAND INT SRL prin ELECTROPRECIZIA AG SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amplasare Linie Electrica Subterana 110 kV - Racordare la Sistemul Electroenergetic National - Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Reci 100 MW, Comuna Reci, Jud. Covasna , propus a fi amplasat in Jud. Covasna, Mun. Sf Gheorghe si Com. Reci. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM COVASNA, B-dul Grigore Balan, Nr. 10, Sf.Gheorghe, Jud. Covasna si la sediul ELECTROPRECIZIA AG SRL, in zilele de L - J intre orele 08 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM COVASNA, B-dul Grigore Balan, Nr. 10, Sf. Gheorghe, Jud. Covasna.

ANUNT PUBLIC- APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Jun 2024
S.C. STRONG BUILD SOLUTIONS S.R.L. anunta intentia de revizuire a autorizatiei de mediu pentru activitatile cu cod CAEN (rev.2) : 2562 - Operatiuni de mecanica generala , 8130 - Activitati de intretinere peisagistica care se desfasoara la punctul de lucru din Sat Mosnita Noua, Comuna Mosnita Noua, Str. Orzului, Nr. 2, Judet Timis. Informatii suplimentare precum depunerea in scris, sub semnatura cu datele de identificare, de contestatii si sugestii legate de activitate, se face la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis , Bd. Liviu Rebreanu nr.18-18A, tel. 0256.491795, e-mail: office@apmtm.anpm.ro, zilnic de luni pana joi intre orele 8.30- 16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jun 2024
S.C. INTEA ENGINEERING Tecnologie Elettroniche Applicate S.R.L. Sale Marasino Sucursala Arad, inregistrata la O.R.C cu CUI: RO41364653, avand sediul in Arad, Calea Zimandului nr. 9, jud. Arad doreste sa obtina autorizatie de mediu pentru punctul de lucru din Arad, Calea Zimandului nr. 9, Jud. Arad, unde desfasoara activitatile cu cod CAEN 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice avand ca principala faza a procesului tehnologic urmatoarele: asamblarea placilor si componentelor electronice, asamblarea racordurilor pentru aer.
Masuri de protectie a factorilor de mediu:
- apa: sistem alimentare apa centralizat
- aer: nu este cazul;
- sol: platforme betonate;
- gestiune deseuri: contract cu societati specializate;.
Observatiile publicului formulate in scris/informatii privind potentialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul APM Arad, Splaiul Muresului FN, tel: 0257280331, in timp de 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jun 2024
Consiliul Judetean Ilfov, titular al proiectului "Amenajare scurgerea apelor, construire trotuare si acces la proprietati pe DJ 301A, in sat Posta si Balaceanca, comuna Cernica", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA, pentru proiectul "Amenajare scurgerea apelor, construire trotuare si acces la proprietati pe DJ 301A, in sat Posta si Balaceanca, comuna Cernica", propus a fi amplasat pe DJ 301A in sat Posta si Balaceanca, comuna Cernica. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni - vineri, intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectiamediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jun 2024
Dirla Alexandru Madalin, avand domiciliul in
jud.Bucuresti, str.Postavarul , nr.4, bl C4, sc. 5, et 3, ap 60,
titular al proiectului " INTOCMIRE PUZ-Construire cladire
P+1E, atelier manufactura, showroom, birouri, amenajare
incinta, utilitati ", in Judet Ilfov, Com. VIDRA, T 23, P 326/3
Cad. 77476 anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate al CJ Ilfov.
Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului
Judetean Ilfov . Observatii/comentariile si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului
Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest
Juvara, nr.3, sector 6(tel. 021/212.56.93 ),de luni pana vineri,
intre orele 9.00 -14.00, incepand cu data de 04.06.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jun 2024
DAVID MARIANA, avand domiciliul in jud.Bucuresti,
str.G-ral Cristian Tell , nr.19, titular al proiectului "
INTOCMIRE PUZ-Construire ansamblu locuinte individuale
si functiuni complementare, S+P+1E+M amenajare
circulatii si utilitati ", in Judet Ilfov, Com. VIDRA, T 25, P
359/2/62 , Cad. 82942 anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate al
CJ Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov . Observatii/comentariile si sugestii
se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul
Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti,
str. Ernest Juvara, nr.3, sector 6(tel. 021/212.56.93 ),de luni
pana vineri, intre orele 9.00 -14.00, incepand cu data de
04.06.2024.

ANUNT PUBLIC- APM BUCURESTI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jun 2024
SC. Premier Restaurants Romania SRL, cu sediul in Sos. Nicolae Titulescu, nr 4-8, cladirea America House- aripa de vest, et 5,sector 1, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C-O.R.C.T.B cu C.U.I nr.6205722, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de Restaurante, cod CAEN 5610 desfasurata in localiotatea Bragadiru, Soseaua Alexandriei Nr.110, judetul Ilfov. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9:00- 12:00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt

ANUNT PUBLIC- APM BRASOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jun 2024
SC SAPPHIRE ENERGY SRL cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Strada EMANOIL PORUMBARU, Nr. 93-95, CAMERA 1, Etaj 1, aduce la cunostinta celor interesati, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a revizuirii autorizatiei integrate de mediu pentru SC SAPPHIRE ENERGY SRL, pe amplasamentul din Fagaras CF104063 , str.Ciocanului, nr. 20 - activitate incadrata conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, in Anexa 1, pct. 5.1: Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 t/ zi si punctul 5.3: Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 75 t/ zi. Dezbaterea publica va avea loc in data de 19 iunie 2024 la ora 16:00 in sala Hotelului Bulevard, la adresa: Bulevardul Unirii 1A, Fagaras. Informatii privind potentialul impact asupra mediului, al activitatii, pot fi obtinute la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3, zilnic de luni - joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, pana la data de 18 iunie 2024. Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3 sau electronic la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro, in termen de 10 zile de la publicarea ultimului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2024
Societatea ROMCARTON SA, titular al activitatii fabricarea cartonului ondulat si a ambalajelor din carton ondulat, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Popesti Leordeni, soseaua Oltenitei, nr. 249, judetul Ilfov. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00-13:00 si vineri intre orele 9:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2024
LA CUCARACHA CLUB S.R.L. cu sediul in: Municipiul Constanta, Strada CISMELEI, Nr. 8, CAMERA 2, Bloc B6, Scara A, Etaj 2, Ap. 6, Judet Constanta solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea): RESTAURANTE, conform cod CAEN rev. 1: 5530 sau rev. 2: 5610, amplasat in Loc. Mamaia, Municipiul Constanta, STATIUNEA MAMAIA, INTABULAT IN CARTEA FUNCIARA NR. 255677, IDENTIFICAT CU NUMAR CADASTRAL 255677, DE SUB P.IA1, P.I-AI.I, A1-2 IMOBILUL SI DE SUB P.II-2.1 PROPRIETATEA, COMPUS DIN TEREN IN SUPRAFATA DIN ACTE DE 681 M.P. SI CONSTRUCTII PERGOLA ANEXA COMPLEX REX NORD CONSTȂND IN CORP C1 - REPREZENTȂND BAR CARACATITA CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 121 M.P. SI CORP C2-PERGOLA IN SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA DE 156 MP, Judet Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr.23, telefon 546696.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2024
Beneficiarul OCOLUL SILVIC MITRENI anunta Decizia privind etapa de incadrare a planului/ programului: "AMENAJAMENT SILVIC AL OCOLULUI SILVIC MITRENI PENTRU UNITATILE DE PRODUCTIE UP IV CHIRNOGI SI UP VI PODUL PITARULUI CU TERMEN DE VALABILITATE 10 ANI CARE NU SE SUPRAPUNE PESTE ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR" AMPLASAT IN CADRUL OCOLULUI SILVIC MITRENI, PE RAZA JUDETULUI CALARASI 1055,22 HA SI JUDETULUI ILFOV 86,07 HA". Documentatia se supune procedurii de adoptare: ˗ fara Aviz de Mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 - privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare; ˗ fara evaluare adecvata conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 - privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calarasi, de luni pana vineri, intre orele 1000 - 1400. Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2024
Beneficiarul OCOLUL SILVIC MITRENI anunta Decizia privind etapa de incadrare a planului/ programului: "AMENAJAMENT SILVIC AL OCOLULUI SILVIC MITRENI PENTRU UNITATILE DE PRODUCTIE UP IV CHIRNOGI SI UP VI PODUL PITARULUI CU TERMEN DE VALABILITATE 10 ANI CARE NU SE SUPRAPUNE PESTE ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR" AMPLASAT IN CADRUL OCOLULUI SILVIC MITRENI, PE RAZA JUDETULUI CALARASI 1055,22 HA SI JUDETULUI ILFOV 86,07 HA". Documentatia se supune procedurii de adoptare: ˗ fara Aviz de Mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 - privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare; ˗ fara evaluare adecvata conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 - privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calarasi, de luni pana vineri, intre orele 1000 - 1400. Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2024
HYPERION SOARE VEST SRL , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : CONSTRUCTIE PARC FOTOVOLATIC BARA 1 SI IMPREJMUIRE TEREN , propus a fi amplasat in Comuna Bara , sat Bara , identificat prin CF nr.407859,403485,403464,403456, 403458,403450, 403457, 403459,403480,403460, 403471, 407965,403469, 403476,403451,403449,403462,403470,403448,403463, 403461, 405474, 406996, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara , Bd. Liviu Rebreanu , nr.18-18 A . Jud. Timis si la sediul titularului ,Bucuresti Sector 1 ,Bd. Nicolae Balcescu , nr.35, etaj 6, ap.12, in zilele de luni- joi intre orele 08.00-16.30, vineri intre orele 08.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2024
HYPERION SOARE VEST SRL , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : CONSTRUCTIE PARC FOTOVOLATIC BARA 2 SI IMPREJMUIRE TEREN , propus a fi amplasat in Comuna Bara , sat Bara , identificat prin CF nr. 403454, 403452, 403472, 403578, 403453, 403467,403579,403455,403501, 403478, 403466, 403465, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara , Bd. Liviu Rebreanu , nr.18-18 A . Jud. Timis si la sediul titularului ,Bucuresti Sector 1 ,Bd. Nicolae Balcescu, nr.35, etaj 6, ap.12, in zilele de luni- joi intre orele 08.00-16.30, vineri intre orele 08.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2024
Municipiul Deva avand sediul in Piata Unirii nr. 2-4, Municipiul Deva, Judetul Hunedoara, titular al Planului Urbanistic Zonal "Regenerare Urbana a zonei Micro 15", Municipiul Deva, zona delimitata de strazile Mihai Eminescu, str. Pietroasa, str. Ceangai, str. Petru Rares, str. Bejan, str. Titu Maiorescu si Aleea Armatei, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM HUNEDOARA, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 25, Deva, Jud. Hunedoara, de luni pana joi intre orele 09 - 16.00, vineri intre orele 09 - 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM HUNEDOARA, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2024
Subsemnatul BURCEA MIHAELA cu domiciliul in Strada VASILE ALECSANDRI, nr. 36, Localitatea Predeal, Judet BRASOV, anunta publicul interesat asupra, declansarii etapei de incadrare pentru PUZ "INTOCMIRE PUZ ZONA COMERCIALA - CONSTRUIRE CLADIRE CU SPATIU COMERCIAL", Strada MIHAIL SAULESCU, nr. 26, Localitatea Predeal, Judet BRASOV, in vederea emiterii avizului de mediu. Publicul poate consulta prima varianta a planului la sediul APM Brasov, Str.Politehnicii nr.3, in zilele de luni pana joi intre orele 8 - 16:30 si vineri intre orele 8 - 14. Comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2024
S.C. Alpha Imobiliare S.R.L. si S.C. Recuperari Apulum S.R.L. prin Dana Bran titular al proiectului de plan "Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru modificare reglementari zona L3A pentru edificare imobil mixt, locuire cu spatii pentru servicii si comert" cu amplasamentul : loc. Alba Iulia, str. Fantanele ., nr. 24H , jud. Alba, anunta publicului interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu . Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului (denumirea titularului/adresa). Str. Primaverii, nr. 44, Alba Iulia, jud. Alba in zilele de luni - vineri, intre orele 08 - 16 . Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba , in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt .

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2024
ABDUL HAMEED AHMAD, titular al proiectului "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MARFURI GENERALE CU REGIM DE INALTIME PARTER, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL ETANS RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MARFURI GENERALE CU REGIM DE INALTIME PARTER, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL ETANS RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI ", propus a fi amplasat in Afumati, str. AUREL VLAICU, NR.17, judetul Ilfov. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2024
ANUNT PUBLIC

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. EURO TRANSILVANIA S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul « EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS DIN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI » in perimetrul de exploatare « RAZBOIENI LUNCA », extravilan oras Ocna Mures, jud. Alba.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B si la sediul S.C. EURO TRANSILVANIA S.R.L., loc. Razboieni Cetate, oras Ocna Mures, str. Deltei, nr. FN, jud. Alba in zilele de luni - vineri, intre orele 8 - 16.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediile Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Libertatea

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
13 Jun 2024
#boycotAustria