Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Nov 2022
Societatea comerciala AUTO ADRIA SERVICE SRL anunta depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de mediu pentru obiectivul service auto situat in Iasi, str Soseaua Nationala, nr 11A avand ca obiect de activitate:intretinerea si repararea autovehiculelor cu statie de vopsire amplasat in IASI.str Soseaua Nationala, nr 11A. Documentatia tehnica poate fi consultata la sediul firmei din Iasi, str Soseaua Nationla, nr 11A tel 0722290789 sau la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Calea chisinaului, nr 43. Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului se vor transmite la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Calea Chisinaului, nr 43, Iasi.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Nov 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

JUDETUL CLUJ prin ALIN TISE in calitate de Presedinte al CONSILIULUI JUDETEAN CLUJ, cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 106, judetul Cluj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul "Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene: DJ161E Diviciorii Mici - Habadoc, km 5+500 - km 8+000 (km 5+500 - km 8+233)" amplasat intre localitatile Diviciorii Mici si DJ 172A, judetul Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/pe pagina web a AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ, din localitatea Cluj-Napoca, Str. Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni-joi, intre orele 12-1400 , si la sediul beneficiarului.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ, tel: 0264- 410.722, fax: 0264-410.716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Nov 2022
SC CRISCO SERV IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti, sector 4, str Gradistea, nr 15, bl B1, sc 2, et 4, ap 35, anunta depunerea documentatiei la Agentia pentru Protectia, in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru din Bucuresti, sector 4, str. Constantin Brancoveanu, nr. 97. Activitatea consta: in cod CAEN 4520-INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR-CU SPATII DE SPALARE; 9601 SPALAREA SI CURATAREA USCATA A ARTICOLELOR TEXTILE SI PRODUSELOR DIN BLANA; 3811 COLECTAREA DESEURILOR NEPERICULOASE; 4677 COMERT CU RIDICATA A DESEURILOR SI RESTURILOR. Orice informatii, sugestii si contestatii privind impactul asupra mediului se pot obtine la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr 1, Bucuresti 061911

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Nov 2022
Societatea SC ROGERA SRL , cu sediul in localitatea Chisoda , strada Nicolae Firu nr. 200 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/305/2003 , CUI RO15197220 anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru urmatoarele coduri CAEN :8130 - Activitati de intretinere peisagistica ; 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor; 0161 - Activitati auxiliare pentru productia vegetala; Activitatile se vor desfasura la punctul de lucru din localitatea Chisoda , strada Nicolae Firu nr. 200 , judetul Timis .

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Nov 2022
SC AGRII ROMANIA SRL cu sediul in loc. Ghiroda, str. Calea Lugojului, nr. 3 anunta depunerea documentatiei la Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov intocmita conform Ordinului nr. 1798/2007 al MMDD, in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru din Comuna Jilava, str. Prelungirea soselei Giurgiului, nr. 33A. Activitatea consta in Comert cu ridicata al produselor chimice - CAEN (rev. 2) 4675. Orice informatii, sugestii si contestatii privind impactul asupra mediului se pot obtine la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr 1, Bucuresti 061911

APM ALBA IULIA. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Nov 2022
Eparhia Reformata din Ardeal ,adresa. I.C Bratianu nr.51-53, Cluj- Napoca in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu, pentru proiectul de plan Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Eparhiei Reformate din Ardeal amplasament UAT Miraslau. Proiectul de plan mai sus mentionat, raportul de mediu si studiul de evaluare adecvata elaborate sunt disponibile publicului la sediul APM Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul titularului de plan str.I.C. Bratianu nr. 51-53, Cluj- Napoca in zilele de luni - joi, intre orele 09.00- 14.30, vineri 9.00-13.00. Mentionam ca dezbaterea publica va avea loc la data de 27.12.2022. ora 12.00 la Ocolul silvic Iezarul Trascau. Informatiile potentialului impact asupra mediului al planului propus, pot fi obtinute la sediul APM Alba si la sediul Eparhiei Reformate din Ardeal str.I.C.Bratianu nr.51-53,Cluj Napoca, in zilele de luni - joi, intre orele 09.00 - 14.30, vineri 9.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc in scris, cu datele de identificare ale reclamantului in zilele de luni - joi, intre orele 09.00 - 14.30, vineri 9-13, la sediul APM Alba, in termen de 45 de zile calendaristice de la data de 10.11.2022.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Nov 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediuS.C. MRM REXDRIVE S.R.L., titular al proiectului "CONSTRUIRE HALA METALICA CU FUNCTIUNEA DE STATIE ITP, VULCANIZARE AUTO, IMPREJMUIRE TEREN SI BRANSARE LA UTILITATI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE HALA METALICA CU FUNCTIUNEA DE STATIE ITP, VULCANIZARE AUTO, IMPREJMUIRE TEREN SI BRANSARE LA UTILITATI", propus a fi amplasat in Tarla 23, Parcela 326/12/6, nr. cad. 60170, Comuna Vidra, Sat Vidra, Judetul Ilfov.
NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Nov 2022
Anunt public. Dezbatere publica Obstea de Mosneni Scara Mazgavu, Obstea de Mosneni Coasta Lungesti, Tamplaru C. Ion, Chirca N. Nicolae, Timplaru C. Toader, Chirca N. Gheorghe, cu sediul in com. Titesti, sat Titesti, str. Principala, nr. 49, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, precum si definitivarea Raportului de Mediu pentru "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata ce apartine Obstei de Mosneni Scara Mazgavu, Obstei de Mosneni Coasta Lungesti asociate cu persoanele fizice Tamplaru C. Ion, Chirca N. Nicolae, Timplaru C. Toader, Chirca N. Gheorghe, judetul Valcea - U.P. I Scara Mazgavu - Coasta Lungesti, judetul Valcea", ce urmeaza a se desfasura in comuna Perisani, judetul Valcea, in suprafata de 137,90 ha, administrat de Ocolul Silvic Poiana Cerbului si organizarea dezbaterii publice a acestuia, in ziua de 27.12.2022 la ora 10,00 la Sala de sedinte a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din municipiul Ramnicu- Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea. in cazul neparticiparii, veti transmite pe adresa de mail: office@apmvl.anpm.ro punctele dumneavoastra de vedere. Studiul de evaluare adecvata si raportul de mediu pentru amenajamentul mai sus mentionat pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din municipiul Ramnicu-Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea, in zilele de luni- vineri, intre orele 9:00 - 14:00. Opiniile, comentariile si propunerile vor fi transmise in scris la sediul APM Valcea in termen de 48 zile calendaristice de la data publicarii anuntului. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea (fax: 0250737921
e-mail: office@apmvl.anpm.ro).

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Nov 2022
In conformitate cu O.U.G 195/ 2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/ 2007 VALDEVELOP SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtineri autorizatiei de mediu pentru obiectivul FABRICA DE MOBILA dinl ocalitatea Floresti , str.Avram Iancu , nr. 2A

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Nov 2022
SC AVIS MUNTENIA TOTAL SRL , titular al proiectului: ,,Extindere ferma de crestere pui de carne", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau, se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi cu amplasament in sat Pogonele, com. Tintesti, N.C. 27202, T3, P25, jud Buzau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 de zile de la data publicarii anuntului, pe pagina de internet a autoritatii competenle pentru protectia mediului, la urmatoarea adresa de email: office@apmbz.anpm.ro a A.P.M. Buzau.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Nov 2022
STOP SHOP S.R.L., titularul planului "PUZ- Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare", propus a fi amplasat in extravilan comuna Giroc, CF 407700 si 407213, jud. Timis, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timisoara.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Nov 2022
SC ECOLIGNOR SRL cu sediul in Calea Campulung, nr 10 B, sat Micesti, Jud. Arges, prin cererea depusa la APM Arges a solicitat revizuirea autorizatie de mediu pentru desfasurarea activitatii: De colectare , recuperare si reciclare ambalajului din lemn , cod CAEN 3832 si 3319-Repararea altor echipamente, respectiv repararea sau reconditionarea paletilor din lemn. in localitatea Calea Campulung, nr 10 B, sat Micesti Jud Arges. Informatii referitoare la prezenta activitate, precum si eventualele sugestii si contestatii se pot obtine, respective depune, in scris, sub semnatura si cu date de identificare la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50, tel. 0248-213099, in termen de 15 zile lucratoare de la publicarea (afisarea) anuntului. Anuntul se va publica in ziarul Anunt de Mediu din data de 04.11.2022.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Nov 2022
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin NV CONSTRUCT SRL, titular al proiectului "Pod DN 2F km 38+956, judetul Bacau" propus a se realiza in sat Straminoasa, comuna Plopana, judetul Bacau in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:00-16:00 si vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Nov 2022
Subsemnatii LAZAR MAGDALENA, PETRE ANA, CERVENCU MARIA, DOROBANTU ANA, DOROBANTU ANGHEL EUGEN, LALCIU IULIANA, LALCIU FRANCISC, NAPOLION LORIN SI AGA, cu domiciliul in Jud. Ilfov, Oras Popesti - Leordeni, str. 1 Viilor, nr.1, titulari ai planului/programului " P.U.Z. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE P+5E AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI" proprietari ai terenului situat in Jud. Ilfov, oras Popesti Leordeni, strada Miraslau, T53/7, P38- N.C. 5765, 5392, 5344 , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 .
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Nov 2022
LAZAR MAGDALENA, PETRE ANA, CERVENCU MARIA, DOROBANTU ANA, DOROBANTU ANGHEL EUGEN, LALCIU IULIANA, LALCIU FRANCISC, NAPOLION LORIN SI AGA, cu domiciliul in Jud. Ilfov, Oras Popesti - Leordeni, str. 1 Viilor, nr.1, proprietari ai terenului din: Jud. Ilfov, oras Popesti Leordeni, strada Miraslau, T53/7, P38- N.C. 5765, 5392, 5344 , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Consultativ pentru documentatia: "P.U.Z. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE P+5E AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI".Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 01.10.2022. Obsevatiile se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara, nr. 3-5 tel 0212125693, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Nov 2022
Anexa 5 J
la procedura.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare.


STAN Viorica, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru protectia Mediului Arges, pentru proiectul: ,,Construire locuinta P+M (pe structura lemn)", propus a fi amplasat in comuna Bradulet, satul Bradetu, punctul ,,in Deal", judetul Arges.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Arges din Pitesti, Strada Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges, in zilele de: luni - vineri, intre orele 08 - 16.30, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Nov 2022
ANUNT PUBLIC 3

VASILE MARIUS CRISTIAN, VASILE TUDORITA, CRUCERU MARIA, NICULAE MARIEA, DINU ILEANA, NICULAE IOAN, PLESEA LAURENTIU MARIUS, TANASE ROXANA, TANASE DRAGOS, MUSAT LUDOVIC SANDEL, MUSAT FLORENTINA, STAN ION, STAN MARIN, CALIN MARIA, GHEORGHIU IOANA, NESU ELENA, in calitate de beneficiari, cu domiciliul in Sat Alunisu, Oras Magurele, Str. Alunis nr. 204, Judetul Ilfov, titulari ai planului/ programului PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE LOGISTICE, AMENAJARI EXTERIOARE, PARCARI, DRUMURI si UTILITATI, in suprafata 73079 mp, TARLA 84, parcela 274, NC 57345, 57346, 51232, 57390, str. Promenadei nr. FN, Jilava si Tarla 58, parcelele 201/1, 201/2, NC 59649, 89618, Magurele, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 02.11.2022, urmand ca planul / programul propus sa fie supus procedurii de adoptare faza aviz de mediu.
Observatii / cometarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Nov 2022
Anunt public privind emiterea actului de reglementare revizuitOMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite, emisa pentru proiectul Lucrari de abandonare aferente sondei 2079 Blejesti, amplasat in extravilanul comunei Cosmesti, judetul Teleorman.
Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei poate fi consultata la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni pana joi, intre orele 800 - 1630, vineri intre orele 800 - 1400 si la sediul OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni pana vineri , intre orele 900 - 1500, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, in termen de 10 zile de la afisare.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Nov 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
C.N.A.I.R. S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: "Pod DN 12A km 111+719, judetul Bacau", amplasat in extravilanul comunei Targu-Trotus.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/pe pagina web a AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU din Bacau str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi/vineri, intre orele 8-16/14 si la sediul C.N.A.I.R. S.A., Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU, tel. 0234-512708, fax 0234-571056, e-mail: office@apmbc.anpm.ro

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Nov 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
C.N.A.I.R. S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: "Pod DN 12A km 85+300, judetul Bacau", amplasat in extravilanul comunei Darmanesti.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/pe pagina web a AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU din Bacau str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi/vineri, intre orele 8-16/14 si la sediul C.N.A.I.R. S.A., Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU, tel. 0234-512708, fax 0234-571056, e-mail: office@apmbc.anpm.ro

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0770.595.458.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0770.595.458 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Ziarul de Mediu SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Libertatea

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
29 Nov 2022