Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Oferte de Serviciu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Bucatar si ajutor de bucatar, Dej, Cluj

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
BACOVIA ANAPREST SRL, cu sediul in Municipiul Dej, Strada Valea Jichisului, nr. 27A, jud. Cluj, angajeaza 1 Bucatar si 1 Ajutor bucatar. 0752142612

sofer, Bucuresti

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
Firma catering angajeaza sofer prigram 10-14. Cu masina firmei 1800 lei cu masina personala 2000 lei plus combustibil .tel 0728106100

Biblioteca Central Universitar Eugen Todoran

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „EUGEN TODORAN” din TIMIŞOARA, str. Vasile Pârvan, nr.4A
în temeiul Hotărârii de Guvern nr.286/2011, modificată şi actualizată, art.7 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuţie vacante :
Un post bibliotecar, grad profesional SII, vechime ca bibliotecar de minimum 6 luni, post cu jumătate de normă, pe perioadă nedeterminată-Biroul filiale externe -Biblioteca Facultății de Drept,
Un post cercetător, grad profesional SIII, perioadă nedeterminată, vechime în specialitate minimum șase luni
Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Pentru postul de bibliotecar:
• să fie absolvent cu diplomă de studii în domeniul juridic și curs postuniversitar sau masterat, sau cel puţin un curs de perfecţionare bibliotecar cu studii superioare, organizat de ANBPR în domeniul biblioteconomie, cu o vechime ca bibliotecar de minimum 6 luni.
Pentru postul de cercetator
• Să fie absolvent al Școlii universitare doctorale în domeniul istorie
• Sa fie absolvent cu diplomă de licentă, cu o vechime în cercetare de minimum șase luni.
Concursul se va organiza la sediul instituţiei, conform calendarului următor:
• 13 IANUARIE 2022, ora 10:00: proba scrisă
• 18 IANUARIE 2022, ora 09:00 proba interviu

Înscrierea se face la compartimentul resurse umane până la data 07.01.2022 ora 14.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „EUGEN TODORAN” din TIMIŞOARA, str. Vasile Pârvan, nr.4A, telefon 0256/494.004, sau 0740277231, persoană de contact Daniela Creţan, compartiment resurse umane.

Muncitori necalificati la asamblarea, montarea pieselor- Ziarul Locuri de Munca

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
*SC TOTAL DIESEL SERVICE SRL,cu sediul in Bucuresti, Str.Agregatelor, nr.18, sect.2, angajeaza 3 Muncitori necalificati la asamblarea, montarea pieselor. 0752142612

Tamplar, Electrician, Bucuresti - Ziarul Locuri de Munca

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
SC PLEXIROM SRL,cu sediul in Bucuresti, str.Rodnei, nr.66, camin nr. 9, sect.3, angajeza, 2-Operatori la masini-unelte cu comanda numerica, 1 Tamplar universal, 1 Electrician de intretinere in constructii, 3 Operatori mase plastice. 0752142612

Ospatar M.A.I.- Campina

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
*ANUNT. Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar"Campina, cu sediul in municipiul Campina, Bulevardul Carol I nr.145, jud.Prahova, organizeaza concurs/examen, cu recrutare din sursa externa, pentru ocuparea a 5 posturi de personal contractual, astfel:2 posturi de muncitor calificat IV-I(fochist) la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar si 3posturi de muncitor calificat IV-I(bucatar) la Biroul Echipament si Hranire,cu studii gimnaziale. Concursul/examenul se va desfasura la sediul institutiei de invatamant si va consta in 3 etape succesive, desfasurate in ordinea mentionata mai jos, astfel:1.Selectia dosarelor de concurs-15.11.2021; 2.Proba practica-19.11.2021, incepand cu ora-10:00; 3.Interviu-24.11.2021, incepand cu ora-11:00; Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta si depune pana la data de 02.11.2021,ora-15:30, la sediul institutiei de invatamant,in volum complet, dosarul de concurs. Relatii suplimentare referitoare la organizarea si desfasurarea concursului/examenului se pot obtine la Serviciul Management Resurse Umane din cadrul Scolii de Agenti de Politie "Vasile Lascar"Campina, telefon:0244/336251 sau 336252 interior 22934 (pentru postul de fochist) si 22995 (pentru postul de bucatar) de luni pana vineri intre orele 08.00-15.00.

Patiser, Bucuresti

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
SC KAFTA PAN SRL angajeaza: Director societate comerciala cod COR 112004 - 1 post. Cerinte de ocupare a postului: studii medii; Patiser cod COR 751203 - 1 post. Cerinte de ocupare a postului: studii gimnaziale, experienta 1 an, calificare in meseria de "Patiser". Asteptam CV la adresa de e-mail: kaftapanigi2021@gmail.com.

Manipulanti marfuri, ILFOV- Ziarul Locuri de Munca

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
SC REWE (ROMANIA) SRL, cu sediul in Sat Stefanestii de Jos, comuna Stefanestii de Jos, str. Busteni, nr. 7, jud. Ilfov, angajeaza 32 Manipulanti marfuri. 0752142612

Societate Comerciala Angajeaza Boldoexcavatorist

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
Societate Comerciala angajeaza boldoexcavatorist. Mai multe detalii la tel.: 0748384643

Smarald Lake Residence Sediul Municipiul

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
SMARALD LAKE RESIDENCE SRL, cu sediul in Municipiul Constanta, Str Smaraldului, Nr 18, Jud Constanta angajeaza o Femeie de serviciu .Tel 0743046596

Nova Expert Construct Sediul Social Constanta

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
S.C. NOVA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social in Constanta, strada Spiru Haret, nr. 24, jud. Constanta, CUI 41529301, nr. ONRC J13/2964/2019 angajeaza 5 posturi - instalator in instalatii tehnico sanitare, 5 posturi muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli, zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet, 5 posturi muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii. Interviurile au loc la sediul societati in data de 26.03.2021, dupa ora 10:00.

Complex Hotelier Steaua Mare Sediul Social

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
S.C. COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE S.R.L. ,cu sediul social in Constanta, bld. Al. Lapusneanu, nr. 185, spatiul comercial nr. 2, bl. LP4, et. P, CUI RO 21538402, nr. ONRC J13/1164/2007, angajeaza 5 posturi lucrator bucatarie, 12 posturi ajutor ospatar, 10 posturi ajutor bucatar si 5 posturi barman preparator. Interviurile au loc in data 17.03.2021, la sediul societatii, dupa ora 10.00.

Societatea Agorapolis Angajeaza Agent Curatenie

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
Societatea Agorapolis SRL angajeaza AGENT CURATENIE cladiri si mijloace de transport cu contract de munca pe perioada nedeterminata, norma intreaga, salariul brut 3000 lei. Conditii: vorbitor de limba engleza, experienta in domeniu de cel putin 2 ani, varsta minima 20 ani, varsta maxima 60 ani, disponibil pentru delegatii." Informatii la tel: 0722.393.350

Smart Team Corporation Sediu Constanta

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
SC SMART TEAM CORPORATION cu sediu in Constanta, angajeaza 4 posturi de Pizzar (COR 512002) si 4 posturi Ajutor bucatar ( COR 941101). cu experienta minima si limba engleza. Tel.0740241188.

Institutul Ional Cercetare Dezvoltare Marin

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Marină Grigore Antipa - INCDM Constanţa cu sediul ȋn bulevardul Mamaia nr. 300, Constanţa, scoate la concurs, un post vacant creat prin proiectul Complex PCCDI Dezvoltarea de aplicaţii de securitate pe baza tehnologiilor experimentale complexe utilizate in studiul radiaţiei cosmice - DEXTER (contractul de finanţare nr. 19PCCDI ⁄ 2018) - proiect component 4: -Dezvoltarea unei noi direcţii de monitorizare a radiaţiei ambientale la INCDM prin testarea şi punerea in funcţiune a unui prototip de staţie de monitorizare a radiaţiei ambientale pe ţărmul Mării Negre, 1 post de asistent cercetare ştiinţifică stagiar, cu normă intreagă, specialitatea inginer fizician, pentru activităţi de cercetare in domeniul marin şi costier Profilul candidatului: - studii superioare de lungă durată, specializare inginerie: fizică, cu diplomă de licenţă in cadrul unei facultăţi acreditate in condiţiile legii; - diploma de masterat sau doctorat reprezintă un avantaj; - cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională; - cunoştinţe avansate de lucru pe calculator; abilităţi de comunicare şi de lucru in echipă; - capacitate de lucru pe teren şi pe mare. Dosarele de concurs se depun in termen de 30 zile lucratoare de la data publicarii anunţului in ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. Grigore Antipa Constanta, bd. Mamaia nr. 300, Constanta. Informaţii suplimentare se pot obţine de la I.N.C.D.M. Grigore Antipa Constanta, la tel. 0241-540870/ interior 129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul www.alpha.rmri.ro, sectiunea despre noi/ anunturi/ angajari sau de la avizierul institutului.

MANIPULANT MARFA, Bucuresti

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
MANIPULANT MARFA (PICKER). Salariu 2.700 ron NET+ transport gratuit asigurat 0787.676.345. Balan Logistic

Institutul Ional Hidrologie Gospod Rire

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 97E, sector 1, instituţie publica de interes naţional, cu personalitate juridică, organizează concurs, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante corespunzătoare funcţiiilor contractuale de execuţie, pe perioada nedeterminată:

• 2 posturi operator introducere,validare si prelucrare date – Serviciu Baze de Date si Arhiva Tehnica

• 2 posturi inginer – Serviciul Managementul Riscului Ia Inundatii si Seceta

• 1 post hidrolog – Serviciu Dispecerat

• 1 post inginer – Prognoza si Avertizare Viituri RapideDocumentele necesare înscrierii la concurs se găsesc afisate la sediu si pe site-ul INHGA.
Informaţii suplimentare se obţin la sediul INHGA.
Documentele vor fi depuse la Serviciul Resurse Umane ,Relatii Publice.
Program de depunere dosare inscriere: Luni – Joi între orele 9.00 – 15.00, Vineri 9.00 - 12.00

Maneka Cleaning Sediul Busteni Oras Busteni

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
MANEKA CLEANING SRL,, cu sediul in Loc Busteni, Oras Busteni, Str Traian Vuia, Jud Prahova, angajeaza 2 femei de serviciu.tel.0743046596

Prahova, femei de serviviu

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 24 Jan 2022
MANEKA CLEANING SRL,, cu sediul in Loc Busteni, Oras Busteni, Str Traian Vuia, Jud Prahova, angajeaza 2 femei de serviciu. Tel.0743046596

Rinteco Servicer Sediul Judetul Ilfov Angajeaza

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 23 Jan 2022
SC RINTECO SERVICER SRL, cu sediul in judetul Ilfov, angajeaza 1 montator placaje si 1 muncitor necalificat.Telefon 0740999323.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Libertatea

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Libertatea

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.